Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU Powered By GSpeech
A+ R A-
Audiențe
Primar
BÎC EMIL MOISE
marți : 10-12
miercuri :10-12
joi  :  15-17
Audiențe
Viceprimar
GAGEA BENIAMIN MIHAI 
luni :10-12
joi : 15-17
vineri : 10-12
Audiențe
Secretar
FIRIDON IONELA 
luni :10-12
miercuri : 10-12
joi : 10-12

Comuna Beriu

Localizare şi suprafaţă
Comuna Beriu este situată în partea de est a judeţului Hunedoara , în zona Orăştiei , cuprinzând în limitele sale forme variate de relief, de Ia munţi înalţi până la terase joase şi chiar câmpii de-a lungul celor două râuri care traversează comuna. Comuna Beriu se află la o distanţă de 7km. de municipiul Orăştie , 34km. de Deva , reşedinţa de judeţ şi 1 lkm. de Costeşti.
Comuna Beriu se situează în partea de nord a masivului Godeanu , cuprinzînd în raza sa administrativă o mare suprafaţă de teren muntos.
Teritoriul administrativ al comunei Beriu se învecinează în partea de nord-est cu municipiul Orăştie ,în partea de sud-est cu Orăştioara de Sus şi comuna Mărtineşti , iar în partea de sud-vest cu comuna Romos şi Judeţul Alba.
Suprafaţa administrativă a comunei este de 18.479ha , cu o populaţie de 3612 locuitori şi o densitate de 20 locuitori / km.
Teritoriul administrativ al comunei este alcătuit din 8 sate şi anume:Beriu centrul de comună, Căstău, Cucuiş, Măgureni, Orăştioara de Jos, Poieni, Sereca şi Sibişel.
Relieful teritoriului este divizat în două zone , câmpie în partea de nord-est şi deal în partea de sud-est Predominând relieful deluros , 64 % din suprafaţa comunei este acoperită de pădure . în timp ce păşunile şi fâneţele reprezintă 21 % din teritoriul comunei . Suprafaţa arabilă este redusă, reprezentând doar 11 % din teritoriul administrativ .
Condiţii climatice şi hidrografice
Clima în general în comuna Beriu întruneşte caracteristicile zonei montane cu cele patru anotimpuri. Are un caracter temperat continental cu specific sub montan. Diferenţele dintre temperaturile medii ale sezonului rece şi ale sezonului cald sunt moderate.Regimul precipitaţiilor este destul de bogat, fiind caracteristic zonelor de Ia poalele munţilor. .
Beriul este străbătut de două râuri, cel al Grădiştei şi cel al Sibişelului , primul numit şi râul Beriu . izvorăşte din Munţii Şureanu . la 1450m altitudine. Valea Grădiştei străbate 8 localităţi şi are o lungime de 43km.şi o suprafaţă de bazin de 228km., iar în dreptul Orăştiei sc uneşte cu râul Sibişelului păstrându-şi numele până la vărsare în Mureş. Sibişelul are o lungime a cursului de apă de 32km .
Vegetaţia şi fauna
Zona având o altitudine cuprinsă între 300 şi 2000 de metri . diversitatea vegetaţiei este firească .Din punct de vedere al vegetaţiei Beriul se încadrează în zona pădurilor cu specii de stejar şi fag. Ca sursă de resurse naturale pădurile reprezintă un important rezervor de materii prime, constând din material lemnos de dioferite calităţi . diverse substanţe utilizate în industria farmaceutică . alimentară, pielărie , sau chimică.
În prezent pe teritoriul satului Beriu se mai află încă rămăşiţele unei păduri seculare ce a existat în trecut , întâlnindu-se gorunul - Quercus rolnr. Quercus ceris, Accer campestris. Carpenus betulus. De la 248m la 500m altitudine se întinde zona stejarului , iar în văile adânci păduri de amestec frasin.salcâm de la 700m la 1050m .este zona fagului. iar de la 1050m în sus zona molidişului .
Fauna în evoluţia ei este în strânsă legătură cu vegetaţia. Astfel în această zonă sunt prezente animale ca: lupul ( Caniş lupus), mistreţul (Sus scrofa). vulpea (Vulpes vulpes), căprioara (Capreollus capreollus) şi iepurele ( Lepus europaeus). Apele sunt bogate în peşti: somnul, crapul, mreana şi cleanul.
Peisajul natural şi antropic
In comuna Beriu pe lângă peisajele naturale întâlnim şi peisaje antropice formate datorită prezenţei omului cu activităţile sale . Existenţa unei aşezări fortificate " Dealu Golu ", (cetate dacică , fortificată cu val de pământ şi şanţ de apărare ) în satul Cucuiş , Castru Roman ( locuire miIitară)-Punct " Piatra Grădiştii sat Orăştioara de Jos . în castrul de la Orăştioara de Jos era cantonată trupa regulată din cadrul armatei romane , care avea misiunea de a supraveghea fosta zonă a capitalei statului dac. Tumulii de la Beriu - " Gorganele '". Pe dealul Holumbului sunt vizibile trei morminte tumulare . (Tumulii sunt movile de pământ sau piatră , de formă conică sau piramidală, ridicate deasupra mormintelor, în multe culturi antice din toată lumea.).
Suprafaţa teritorial administrativă a comunei Beriu .
 
CATEGORII
SUPRAFAŢA (ha)
Teren arabil
1683
Păşune
2621
Fâneţe
1257
Pădure
12174
Alte terenuri
744
TOTAL
18479
 
Silvicultura - Pădurile ocupă o suprafaţă însemnată din comuna Beriu (12.174 ha). Din total suprafaţă a comunei , 2353,5 ha au trecut în proprietatea comunei Beriu . .Pădurile de gorun, stejar şi fag de pe teritoriul comunei oferă potenţial investiţional pentru atelierele de tâmpi arie, fabrici de mobilă şi profile de lemn.
Există deja pe teritoriul comunei o plantaţie de afin şi un centru de colectare şi prelucrare a ciupercilor.
Turism
In comuna Beriu există puncte de atracţie turistică , care ar putea aduce venituri substanţiale atât locuitorilor interesaţi care doresc să investească în acest domeniu, cât şi administraţiei locale care ar beneficia de pe urma turismului prin contribuţiile noilor întreprinzători la bugetul local.
Obiective turistice pe raza comunei Beriu :
              Tumuli-Beriu ."Gorgane".
              Cetăţile dacice, din Munţii Orăştiei .
              Aşezare fortificată-Cucuiş-Sibişel.
              Castrul Roman-Orăştioara de Jos .
 
 
Educaţie şi cultură: în satele comunei Beriu, funcţionează 11 unităţi de învăţământ, 6 şcoli şi 5 grădiniţe. Cultura - în comuna Beriu îşi desfăşoară activitatea o Bibliotecă Comunală în centrul de comună, 7 cămine culturale şi 11 biserici.
 
Primăria - o instituţie care funcţionează în satul Beriu , centrul de comună , aceasta deservind toată populaţia comunei , numărul de salariaţi la nivelul aparatului propriu al primăriei este de 16 salariaţi care funcţionează ca putere executivă sub autoritatea Consiliului Local , format din 13 consilieri locali .
Poliţia - cu sediul în centrul de comună unde îşi desfăşoară activitatea un şef de post şi un ajutor   şef de post.

Instrumente structurale

Uniunea Europeană Guvernul României Fonduri UE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech